Jubileum

20 jaar Toledo Talen!

In 2004 begon ik vol energie, maar ook met de nodige spanning mijn eigen talenschool en vertaalbureau. Het bleek de beste zet ooit op werkgebied. Samen met Henrie die mij stimuleerde om die stap te zetten, die mij nuttige adviezen gaf en die mijn boekhouding bijhield. Na zijn plotselinge overlijden in september van dat jaar pakte ik met enige twijfel de draad weer op en wat was ik blij met de steun van mijn dochters, familie en vrienden maar ook van mijn cursisten die het begrepen als het even niet lukte en die mij de gelegenheid gaven om (figuurlijk) op adem te komen. Samen met Jo en zijn vrienden verbouwden we in 2005 de garage tot een mooi leslokaal. In de afgelopen twintig jaar heb ik veel mensen mogen begeleiden in hun kennis van de Spaanse en Nederlandse taal. Dat deed ik steeds met veel plezier, geduld en enthousiasme. We gingen twee keer met 10 personen naar Salamanca om daar ondergedompeld te worden in de Spaanse taal, cultuur en gewoontes. Wat was het fijn bij de nonnen in het klooster die ons goed verzorgden en op de talenscholen Enforex en Don Quijote met hun enthousiaste leraren en leuke buitenschoolse activiteiten. Afgelopen jaar was weer een moeilijk jaar door de ernstige ziekte van Jo, maar ook nu weer met de steun van onze drie dochters, familie en vrienden, maar zeker ook van cursisten kwamen we deze moeilijke tijd door. Weer was er van iedereen het volste begrip als de lessen vanwege ziekenhuisbezoeken niet door konden gaan.
Wat ben ik blij en wat kijk ik met voldoening terug op het ondernemerschap en daarom hoop ik ook van ganser harte dat ik nog een paar jaar zo door kan gaan!
Bedankt allemaal voor het vertrouwen en de fijne samenwerking!

Lia